Teken de petitie
en red De Madser!

0 +
Mensen hebben de petitie al getekend!

Campagnevideo

Bekijk, deel en steun onze oproep.

Wat is er aan de hand?

Begin september werden jongeren, stagiaires en vrijwilligers van jongerencentrum De Madser overvallen door het nieuws dat de gemeente per 1 januari de subsidie voor het stedelijk jongerenwerk in Arnhem-Zuid stopzet. Met het stopzetten van de financiering voor het stedelijk jongerenwerk in De Madser verliezen jongeren in Zuid niet zomaar een jongerencentrum. Voor veel van hen biedt de Madser een veilige ontmoetingsplek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en vermaken. 

Het is de plek waar jongeren zich gehoord en gezien voelen door stedelijk jongerenwerkers die hun belevingswereld écht begrijpen. Ook bij de betrokken stedelijk jongerenwerkers valt de beslissing rauw op hun dak. De stedelijk jongerenwerkers worden op korte termijn overgeplaatst naar andere locaties. Daarmee zal het duurzaam opgebouwde netwerk verloren gaan.

De jongerenhotspot van zuid

Al jarenlang staat De Madser bekend als de jongerenhotspot in Arnhem-Zuid. Tijdens de drukbezochte inloopavonden, activiteiten en evenementen blijkt dat het stedelijk jongerenwerk in de Madser erin slaagt om jongeren uit alle lagen van de Arnhemse samenleving samen te brengen. Juist dat maakt het stedelijk jongerenwerk in de Madser uniek en onmisbaar; nergens anders vind je zo’n weerspiegeling van de diversiteit die Arnhem rijk is.

Wat willen we?

Goedbedoelde intenties kunnen desondanks ongewenste gevolgen hebben. Het stopzetten van de financiering voor het jongerenwerk in De Madser als gevolg van het streven naar een wijkgerichte aanpak is daar een voorbeeld van. Wij willen een aanpak die aansluit bij de wensen, behoeften en belevingswereld van jongeren in Arnhem-Zuid. Daarom willen we dat de gemeenteraad haar besluit om de financiering van het stedelijk jongerenwerk in De Madser herziet.