Informatiepagina

Begin september werden jongeren, stagiaires en vrijwilligers van jongerencentrum De Madser overvallen door het nieuws dat de gemeente per 1 januari de subsidie voor het stedelijk jongerenwerk in Arnhem-Zuid stopzet. Met het stopzetten van de financiering voor het stedelijk jongerenwerk in De Madser verliezen jongeren in Zuid niet zomaar een jongerencentrum. Voor veel van hen biedt de Madser een veilige ontmoetingsplek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en vermaken. Het is de plek waar jongeren zich gehoord en gezien voelen door stedelijk jongerenwerkers die hun belevingswereld écht begrijpen. Ook bij de betrokken stedelijk jongerenwerkers valt de beslissing rauw op hun dak. De stedelijk jongerenwerkers worden op korte termijn overgeplaatst naar andere locaties. Daarmee zal het duurzaam opgebouwde netwerk verloren gaan.

Al jarenlang staat De Madser bekend als de  jongerenhotspot in Arnhem-Zuid. Tijdens de drukbezochte inloopavonden, activiteiten en evenementen blijkt dat het stedelijk jongerenwerk in de Madser erin slaagt om jongeren uit alle lagen van de Arnhemse samenleving samen te brengen. Juist dat maakt het stedelijk jongerenwerk in de Madser uniek en onmisbaar; nergens anders vind je zo’n weerspiegeling van de diversiteit die Arnhem rijk is.

Naast de functie die De Madser als ontmoetingsplek vervult, is het jongerencentrum een plek waar jongeren in een veilige omgeving hun identiteit kunnen vormen. Onder de begeleiding van betrokken stedelijk jongerenwerkers ontdekken en ontwikkelen jongeren hier hun talenten en creativiteit. Voor veel van hen is De Madser de plek waar ze voor het eerst kennismaken met videografie, muziek, dans en andere kunstvormen.

Voor de stedelijk jongerenwerkers is jongerenparticipatie meer dan een sleutelwoord. Dagelijks inspireren ze jongeren om op positieve en betekenisvolle wijze aan de Arnhemse samenleving bij te dragen. Jongeren krijgen op het Projectbureau van De Madser de ruimte om ideeën te ontplooien en activiteiten te organiseren. Moeilijke en gevoelige kwesties worden hier niet uit de weg gegaan. Er is altijd ruimte voor dialoog.

Voor ons, jongeren, stagiaires en vrijwilligers, is het stedelijk jongerenwerk in De Madser onvervangbaar. Wij vinden de beslissing om de financiering stop te zetten dan ook onbegrijpelijk. De “wijkgerichte aanpak” die door de gemeente Arnhem wordt nagestreefd, sluit niet aan bij de realiteit waarin jongeren bewegen. Onze belevingswereld overstijgt de grenzen van wijken. De Madser biedt de kans om jongeren buiten je eigen sociale “bubbel” te ontmoeten. Iets waar in tijden van verscherpte tegenstellingen een grote behoefte aan is.

Daarnaast is de relatie tussen jongeren en de stedelijk jongerenwerkers van De Madser het resultaat van jarenlange betrokkenheid en oprechte interesse in de belevingswereld van de jeugd. Het is dan ook een misvatting dat de doelgroep die doorgaans De Madser bezoekt met de wijkgerechte aanpak zomaar elders terecht kan. Voor veel van de jongeren is een andere plek in de wijk geen waardig alternatief. Met het stopzetten van het stedelijk jongerenwerk in De Madser dreigt een groep jongeren tussen wal en schip te vallen.

Naast de functie die De Madser als ontmoetingsplek vervult, is het jongerencentrum een plek waar jongeren in een veilige omgeving hun identiteit kunnen vormen. Onder de begeleiding van betrokken stedelijk jongerenwerkers ontdekken en ontwikkelen jongeren hier hun talenten en creativiteit. Voor veel van hen is De Madser de plek waar ze voor het eerst kennismaken met videografie, muziek, dans en andere kunstvormen.

Voor de stedelijk jongerenwerkers is jongerenparticipatie meer dan een sleutelwoord. Dagelijks inspireren ze jongeren om op positieve en betekenisvolle wijze aan de Arnhemse samenleving bij te dragen. Jongeren krijgen op het Projectbureau van De Madser de ruimte om ideeën te ontplooien en activiteiten te organiseren. Moeilijke en gevoelige kwesties worden hier niet uit de weg gegaan. Er is altijd ruimte voor dialoog.

Voor ons, jongeren, stagiaires en vrijwilligers, is het stedelijk jongerenwerk in De Madser onvervangbaar. Wij vinden de beslissing om de financiering stop te zetten dan ook onbegrijpelijk. De “wijkgerichte aanpak” die door de gemeente Arnhem wordt nagestreefd, sluit niet aan bij de realiteit waarin jongeren bewegen. Onze belevingswereld overstijgt de grenzen van wijken. De Madser biedt de kans om jongeren buiten je eigen sociale “bubbel” te ontmoeten. Iets waar in tijden van verscherpte tegenstellingen een grote behoefte aan is.

Daarnaast is de relatie tussen jongeren en de stedelijk jongerenwerkers van De Madser het resultaat van jarenlange betrokkenheid en oprechte interesse in de belevingswereld van de jeugd. Het is dan ook een misvatting dat de doelgroep die doorgaans De Madser bezoekt met de wijkgerechte aanpak zomaar elders terecht kan. Voor veel van de jongeren is een andere plek in de wijk geen waardig alternatief. Met het stopzetten van het stedelijk jongerenwerk in De Madser dreigt een groep jongeren tussen wal en schip te vallen.

Goedbedoelde intenties kunnen desondanks ongewenste gevolgen hebben. Het stopzetten van de financiering voor het jongerenwerk in De Madser als gevolg van het streven naar een wijkgerichte aanpak is daar een voorbeeld van. Wij willen een aanpak die aansluit bij de wensen, behoeften en belevingswereld van jongeren in Arnhem-Zuid. Daarom willen we dat de gemeenteraad haar besluit om de financiering van het stedelijk jongerenwerk in De Madser herziet.

Vind jij ook dat het stedelijk jongerenwerk in De Madser niet mag verdwijnen? Steun dan onze campagne door de petitie te tekenen. Deel onze oproep en volg ons op social media om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Red De Madser

Voor ons, jongeren, stagiaires en vrijwilligers, is het stedelijk jongerenwerk in De Madser onvervangbaar. Wij vinden de beslissing om de financiering stop te zetten dan ook onbegrijpelijk. De “wijkgerichte aanpak” die door de gemeente Arnhem wordt nagestreefd, sluit niet aan bij de realiteit waarin jongeren bewegen. Onze belevingswereld overstijgt de grenzen van wijken. De Madser biedt de kans om jongeren buiten je eigen sociale “bubbel” te ontmoeten. Iets waar in tijden van verscherpte tegenstellingen een grote behoefte aan is.